Lederskap

Menighetens lederskap består av:

  • Tarjei Cyvin - pastor
  • Tobias Johnsen - kontakt mot studentarbeidet
  • Janne K. Ø. Gjøsteen - koordinator, sekretær
  • Inger Gundersen - kontakt mot studentarbeidet
  • Øyvind Gundersen - personalansvarlig, kontakt mot Levende Tro arbeidet
  • Tormund Ledang Husøy - økonomiansvarlig, kontakt mot eldrearbeidet
  • Tore Jessen - kontakt mot forvaltningsrådet

 

Forvaltningsråd:

Forvaltningsrådet har ansvaret for menighetens bygningsmasse.

Kontakt oss

Trondheim Misjonskirke 
Arkitekt Christies gt. 1c
7012 Trondheim  

94 14 81 31

Org. nr. 940 102 057

Powered by Cornerstone