Bønnemøter

Annenhver tirsdag (partallsuker, se kalender) er det felles bønnemøte for hele menigheten. Da møtes vi klokka 19 for å søke Gud sammen i lovsang, tilbedelse og bønn.

De andre tirsdagene er det normalt Jentebønn kl. 19:00 (sted kan variere). Jentebønn er et bønnefellesskap for jenter i alle aldre som møtes for å be for byen, menigheten, ulike bønneemner som har kommet inn, og mye annet. Ta kontakt med Karen Marie Oma (tlf. 938 86 348) hvis du vil vite mer og/eller ønsker å bli invitert til Jentebønn.

På mandager 18.30 i oddetallsuker er det herrebønn.

Velkommen til bønnesamlingene i Trondheim misjonskirke!

 

Bønnemøter Bønnemøter

 

Kontakt oss

Trondheim Misjonskirke 
Arkitekt Christies gt. 1c
7012 Trondheim  

94 14 81 31

Org. nr. 940 102 057

Powered by Cornerstone