Pastor Tarjei

 

Pastor Tarjei

Tarjei Cyvin er født og oppvokst i Trondheim. Han er 57 år gammel, gift med Anne Lene, og sammen har de 4 voksne barn i alderen 31 til 23 år. De har siden slutten av 90-tallet bodd på Byåsen i Trondheim.

 

Tarjei er cand.mag. fra universitetene i Trondheim og Oslo, med blant annet historie og musikk i fagkretsen. Han har senere bygget på dette med Afrikastudier, og mastergrader i teologi fra Univesity of Wales og Continental Theological Seminary.

Når det gjelder yrkesbakgrunn, har han bak seg et drøyt tiår som journalist i NRK, noen år med menighets, misjons- og bistandsarbeid, en periode som rektor for Bibelskolen i Trondheim, og noen år som fylkessekretær i Trøndelag KrF.

Tarjei Cyvin har vært engasjert i menighetsarbeid på ulike måter helt siden han ble kristen i voksen alder, i 1989. Blant annet 7 år i Trondheim kristne senter og 14 år i Pinsemenigheten Betel, Trondheim.

Tarjei opplevde forkynnerkall på midten av 90-tallet. Han har i tillegg til forkynnelse blant annet drevet med lovsang, mediearbeid, misjon og bistand, skole- og menighetsplanting, osv. Han bisto sin kone i oppbyggingen av Tomasskolen, Trondheim kristne grunnskole.

Tarjei er aktivt engasjert i fellesarbeid, og ledet gjennom mer enn 10 år Bønneuka i Trondheim - det største årlige felleskristne arrangementet i byen. Han har koordinert flere større felleskristne kampanjer i Trondheim de siste årene, og er styreleder i Nasjonalt bønneråd.

Tarjei har gjennom årene hatt ulike organisasjonsverv, og er for tiden blant annet styreleder i Stiftelsen KRAFT (Kristent rehabiliteringsarbeid og forebyggende tiltak) – en paraplyorganisasjon for ulike kristne rustiltak rundt i landet som f.eks. Maritastiftelsen og 22b.

Pastor Tarjei Cyvin har normalt kontortid i kirka mellom 10-14 på tirsdager og onsdager. Ta gjerne kontakt, feks. på epost tarjei@trdmk.no hvis du vil gjøre en avtale.

Kontakt oss

Trondheim Misjonskirke 
Arkitekt Christies gt. 1c
7012 Trondheim  

94 14 81 31

Org. nr. 940 102 057

Powered by Cornerstone